Wat willen we bereiken met deze beweging?

Wij willen dat iedereen kan leven in plaats van overleven. Dat iedereen zich vrij voelt in plaats van beperkt. Dat iedereen een fatsoenlijk inkomen heeft en mee kan doen. Wij gaan politici laten luisteren en de rijkdom eerlijker verdelen. Zij moeten het minimumloon verhogen naar een eerlijke 14 euro per uur. Hiermee stijgt ook het inkomen van mensen die een uitkering en AOW nodig hebben. 

Hoe gaan we dit bereiken?

Door Nederland wakker te maken en samen op te staan gaan we politici dwingen naar ons te luisteren. Nu zorgen bedrijven er voor dat politici naar hen luisteren. Wij bouwen een grote beweging van mensen die wakker zijn en de oneerlijke verdeling niet langer accepteren. Wij eisen dat de politiek de wet verandert en het minimumloon verhoogt naar 14 euro.

Er is toch geen armoede in Nederland, waarom moet het minimumloon dan omhoog?

Twee miljoen Nederlanders leven op dit moment op het randje. 1 op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede doordat hun ouders worden onderbetaald. In ons rijke land blijven steeds meer jongeren bij hun ouders wonen omdat ze van hun loon geen huur kunnen betalen. Mensen komen al jaren hun stad niet uit omdat ze geen treinkaartje kunnen betalen. Laat staan dat ze op vakantie kunnen. Dit is niet normaal. Dit gaan we veranderen door het minimumloon van 9 naar 14 euro te verhogen.

De welvaart is momenteel oneerlijk verdeeld en het wordt steeds erger. Dit leidt tot armoede. Wij vinden dat niemand in Nederland, onder geen enkele omstandigheid, in armoede hoeft te leven. .

Waarom een verhoging naar 14 euro?

Omdat we niet langer accepteren dat twee miljoen mensen in Nederland vastzitten, niet vrij kunnen leven omdat zij geen fatsoenlijk inkomen hebben. Wij willen een eerlijke verdeling van de welvaart. Een minimumloon van 14 euro is hiervoor het begin.

Maar waarom 14 euro? Wij sluiten ons aan bij een richtlijn van de ETUC (een koepelorganisatie van vakbonden op Europees niveau) en het Europees Parlement, die zegt dat het minimumloon van een land gelijk moet zijn aan tenminste 60% van het mediane inkomen van dat land. In Nederland komt dat neer op 14 euro per uur per 1 januari 2022. Ook willen we dat na de verhoging die 60% gehandhaafd blijft. Zo zorgen we dat het minimumloon beter meegroeit met het doorsnee inkomen in Nederland én voorkomen we dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt. 

Toen het wettelijk minimumloon werd ingevoerd in Nederland in 1969, was dit 65% van het gemiddelde loon. In 2015 was het afgezakt naar minder dan 45%! Het is tijd voor een inhaalslag. Daar is een minimumloon van 14 euro voor nodig. Mensen met een minimumloon, AOW of uitkering hebben recht op een fatsoenlijk leven. 

 

Wie gaat er met deze verhoging op vooruit?

2.1 miljoen werkenden gaan er direct op vooruit. Dit zijn niet alleen de mensen die het minimumloon verdienen, maar iedereen die minder dan 14 euro per uur verdient.

4.5 miljoen mensen met een uitkering gaan er op vooruit omdat de uitkeringen gekoppeld zijn aan het minimumloon. Stijgt het minimumloon, dan stijgen de uitkeringen ook. Dit is inclusief de 3.4 miljoen ouderen die een AOW ontvangen.

De kans is groot dat een verhoging van het minimumloon ook de lonen van mensen die net daarboven verdienen zal doen groeien. Door een ophoging van het minimumloon, zal ook het loongebouw van veel bedrijven en cao’s worden aangepast.

Gaat een verhoging ten koste van banen?

Overal waar mensen strijden voor een hoger minimumloon of het invoeren ervan, roepen allerlei politici en economen dit. Met economische modellen voorspellen zij dat honderdduizenden banen gaan verdwijnen. In werkelijkheid blijkt een hoger minimumloon geen of nauwelijks banen te kosten! Dit laten onderzoeken in de Verenigde Staten, Duitsland en Groot-Brittannië zien.

Ook toen in Nederland het jeugdminimumloon omhoog ging dankzij jongeren die wakker werden en opstonden, waarschuwden politici en economen voor verlies van banen. Achteraf blijkt dat juist meer jongeren zijn gaan werken.

Wat een hoger minimumloon wél doet, is zorgen voor werk met fatsoenlijke beloning.

Wat gebeurt er met de toeslagen als het minimumloon omhoog gaat?

De toeslagen zijn gekoppeld aan het minimumloon. Stijgt het minimumloon, dan stijgt de grens voor de toeslagen mee.

Als het minimumloon omhoog gaat, dan gaan de uitkeringen ook omhoog. Dan wil toch niemand meer werken?

Als het minimumloon stijgt met 30%, stijgen de uitkeringen ook met 30%. In procenten blijft het verschil gelijk, maar in euro’s wordt het verschil groter. Mensen die vanuit een uitkering gaan werken, houden aan het einde van de maand meer euro’s over en kunnen fatsoenlijk leven.

Ook mensen met een uitkering willen meedoen, bijdragen en er bij horen. Zij doen dit vaak al door allerlei werk te doen waar zij geen loon voor krijgen in bijvoorbeeld verpleeghuizen, buurthuizen of op straat. Zij hebben recht op een leefbaar inkomen.

Mensen die niet werken vanwege allerlei zaken (ziekte, faillissement, ongeluk, etc.) hebben in een rijk land als Nederland ook het recht om rond te kunnen komen.

Door te wijzen naar mensen met een uitkering lijkt het alsof daar het geld valt te halen. Maar het grote geld en het grote onrecht zit bij de grote bedrijven. Zolang wij naar elkaar blijven wijzen, lachen de CEO’s en aandeelhouders van grote bedrijven ons uit. In de afgelopen jaren betalen zij steeds minder belasting en er is niemand die ze ter verantwoording roept. Dat gaan wij dus veranderen.

Zorgt een verhoging van het minimumloon voor grote prijsstijgingen?

Grote bedrijven keren miljoenen uit aan aandeelhouders en maken belachelijke winsten. Zij kunnen uit die miljarden een fatsoenlijk loon betalen aan de mensen die het échte werk doen; de postbezorger, de kassamedewerker en de schoonmaker.

Kleinere bedrijven, zoals de kapper, het café op de hoek en de bakker gaan meer verdienen wanneer mensen met lage inkomens meer kunnen besteden. Sommigen zullen kleine prijsstijgingen doorberekenen aan de klant. Deze zullen veel lager zijn dan de stijging van de lonen van 2 miljoen mensen. Een hoger minimumloon is voor alle bazen een kans om zonder te hoeven concurreren op lonen, hun werkers eerlijk te betalen!

Wie gaat deze verhoging betalen?

Bedrijven die nu grote winsten maken moeten dit gaan betalen. Laat ze minder uitkeren aan aandeelhouders, de salarissen aan de top verlagen. De rijkdom is nu enorm oneerlijk verdeeld.

Een verhoging van het minimumloon naar €14,- is voor werknemers met een werkweek van 38 uur per week een stijging van naar verwachting 33.5%. Op basis van het CPB rapport Effecten verhogen minimumloon en kansrijk minimumloonbeleid stijgen de uitgaven van de Nederlandse overheid hierdoor met 20.77 miljard.

50% van deze extra uitgaven komt echter weer terug doordat over de hogere inkomsten extra belasting wordt betaald. Hierdoor kost deze verhoging de Nederlandse overheid netto circa 10.39 miljard.  

Minimumloon is toch alleen maar tijdelijk, mensen gaan vanzelf toch meer verdienen?

Er wordt ons verteld dat iedereen gelijke kansen heeft en iedereen kan groeien. Maar iemand moet de schaamteloos grote winsten van bedrijven betalen. Deze worden nu verdient over de ruggen van vooral arbeiders, vrouwen, mensen die lichamelijk niet voldoen aan de norm en mensen van kleur. Zij hebben geen gelijke kansen.

Grote bedrijven slagen er in steeds meer mensen onder te betalen. In 2009 werkte 17,5 procent van de mensen onder de 130 procent van het minimumloon. In 2017 was dit al 20,3 procent. Het onrecht en de oneerlijkheid nemen toe. De rijken zitten er steeds warmer bij.

Wat gaat de verhoging de overheid kosten?

De verhoging van het minimumloon naar 14 euro gaat vooral door grote bedrijven betaald worden. Voor de Nederlandse overheid bedragen de kosten voor deze verhoging netto circa 10.39 miljard. Dit zijn de kosten voor de verhoging van de gekoppelde uitkeringen en AOW.

Nederland is rijk genoeg om dit te kunnen betalen. Onze overheid maakt nu de keuze vooral goed te zorgen voor grote bedrijven. Van het inkomen van de staat komt maar 25% van bedrijven. 60% dragen werkers bij. De regering kan eerlijkere keuzes maken.

Maar gaat dit lukken?

Wij weten dat dit kan en dat het gaat lukken als jij en heel veel mensen in Nederland wakker worden en opstaan. ‘Het lijkt altijd onmogelijk tot het is verwezenlijkt.’ zei Nelson Mandela. Vooraf wordt altijd gezegd dat het onmogelijk is om op te komen tegen onrecht. Dat zeiden ze tegen Nelson Mandela, dat zeiden ze tegen de mensen die opstonden voor algemeen kiesrecht, dat zeiden ze tegen de jongeren die opstonden voor een volwassen loon en dat zullen ze ongetwijfeld tegen ons zeggen. Maar wij geloven erin en zullen niet stoppen.

Op 14 april 2019 gaven Rotterdammers het startschot voor deze beweging. Vanaf nu roepen we op steeds meer plekken in Nederland mensen op om aan te sluiten bij onze beweging. We schudden mensen wakker om op te staan voor een eerlijk Nederland. Als mensen wakker worden en samen opstaan, is alles mogelijk.

Hoe kan ik meedoen?

Door wakker te worden en met ons op te staan! Meld je aan om je aan te sluiten.

Like ons op Facebook.