1. Wat willen jullie bereiken met deze beweging?

Nederland is gigantisch rijk. Die rijkdom gaan we eerlijker verdelen. Het minimumloon moet naar een eerlijke 14 euro per uur. Hiermee stijgt ook het inkomen van mensen met een uitkering en AOW. 

2. Hoe willen jullie dit bereiken?

Wij laten deze oneerlijke verdeling niet meer toe. Wij zijn wakker, wij staan op en strijden voor een eerlijke verdeling. Nu zorgen bedrijven er voor dat politici naar hen luisteren. Wij bouwen een grote beweging. Wanneer wij allemaal wakker worden en opstaan, gaan we politici dwingen naar ons te luisteren. Wij eisen dat zij de wet veranderen en het minimumloon verhogen tot 14 euro.

3. Er is toch geen armoede in Nederland, waarom moet het minimumloon dan omhoog?

Ten eerste gaat het om een eerlijke verdeling. De welvaart is momenteel oneerlijke verdeeld en het wordt steeds erger. Dit leidt tot armoede. Wij vinden dat niemand, onder geen enkele omstandigheid, in Nederland in armoede hoeft te leven. Helaas moesten 590.000 huishoudens in 2016 rondkomen van een inkomen lager dan de lage inkomensgrens. Dit zijn ongeveer 1,3 miljoen mensen die onder de lage inkomensgrens leefden. Een kwart hiervan zijn werkenden armen.
Nu groeien 1 op de 9 kinderen in Nederland op in armoede doordat hun ouders worden onderbetaald. In ons rijke land zijn er steeds meer jongeren die niet zelfstandig kunnen worden omdat ze van hun loon geen huur kunnen betalen. Er zijn mensen die al jaren hun stad niet uit komen omdat ze geen treinkaartje kunnen betalen. Laat staan op vakantie kunnen. Dit is niet normaal. Dit gaan we veranderen door het minimumloon van 9 naar 14 euro te verhogen.

4. Waarom een verhoging naar 14 euro.

Wij willen een eerlijke verdeling van de welvaart. Een minimumloon van 14 euro draagt hier aan bij. Met 14 euro per uur komt het minimumloon op 60% van het mediane loon te liggen.

De koopkracht van mensen die van minimumloon moeten rondkomen is sinds eind jaren 70 met 20 procent gedaald. Het is tijd dat we dit inhalen en hun koopkracht verbeteren. Daarom willen het minimumloon ophogen naar 14 euro per uur.

Mensen met een minimumloon verdienen het om fatsoenlijk te kunnen leven. Dit is helaas in veel gevallen onmogelijk met het huidige minimumloon. Met 14 euro per uur zou dat voor de meer mensen wel kunnen.

 

5. Wie gaat er met deze verhoging op vooruit?

2.1 miljoen werkenden gaan er direct op vooruit. Dit zijn niet alleen de mensen die het minimumloon verdienen, maar iedereen die minder dan 14 euro per uur verdient.

4.5 miljoen mensen met een uitkering gaan er op vooruit omdat de uitkeringen gekoppeld zijn aan het minimumloon. Stijgt het minimumloon, dan stijgen de uitkering ook. Dit is inclusief de 3.4 miljoen ouderen die een AOW ontvangen.

Het is aannemelijk dat een verhoging van het minimumloon ook een impuls geeft aan de lonen van de mensen die net boven de 130 procent van het minimumloon verdienen. Omdat door een ophoging van het minimumloon ook het loongebouw van veel bedrijven en cao’s zal worden aangepast.

6. Gaat een verhoging ten koste van banen?

In de praktijk blijkt dat een verhoging van het minimumloon nauwelijks effect heeft op de werkgelegenheid. Dit wordt aangetoond door onderzoeken naar verhoging van het minimumloon in de Verenigde Staten. Ook uit onderzoeken blijkt dat de invoering van een minimumloon in Duitsland en Groot-Brittannië nauwelijks effect heeft gehad op de werkgelegenheid. Vooraf werd er gewaarschuwd dat er honderdduizenden banen zouden verdwijnen, maar daar blijkt in de praktijk niks van te kloppen.

In Nederland is recentelijk het minimumloon opgehoogd voor werknemers tussen 18 en 22 jaar. Voor 22-jarigen was de loonstijging met 17,6 procent het grootst. In de evaluatie komt naar voren er juist meer mensen uit deze groep zijn gaan werken in plaats van minder. Ook hier werd er vooraf gewaarschuwd voor banenverlies, terwijl de praktijk juist het tegenovergestelde laat zien.

7. Wat gebeurt er met de toeslagen als het minimumloon omhoog gaat?

De toeslagen zijn gekoppeld aan het minimumloon. Stijgt het minimumloon, dan stijgt de grens voor de toeslagen mee.

8. Als het minimumloon omhoog gaat, dan gaan de uitkeringen ook omhoog. Dan wil toch niemand meer werken?

Er is echter een goede reden om aan te nemen dat mensen juist meer gaan werken vanuit een uitkering. Door een verhoging van het minimumloon neemt het absolute verschil tussen de bijstand en het minimumloon toe. Hierdoor is het lonender geworden om te gaan werken vanuit de bijstand. Een hoger minimumloon is dus juist een stimulans om meer te gaan werken.

Mensen willen meedoen, bijdragen en er bij horen. Mensen doen dit vaak al door allerlei werk te doen waar zij geen loon voor krijgen in bijvoorbeeld verpleeghuizen, buurthuizen of op straat. Zij verdienen ook een leefbaar loon.

Mensen die niet (kunnen) werken vanwege allerlei zaken (ziekte, faillissement, ongeluk, etc.) verdienen het ook om in een rijk land als Nederland rond te kunnen komen.

Door te wijzen naar mensen met een uitkering lijkt het of daar geld te halen valt. Terwijl het grote geld bij de grote bedrijven zit. Zolang wij naar elkaar blijven wijzen, lachen de CEO’s en aandeelhouders van grote bedrijven zich suf. In de afgelopen jaren betalen zij steeds minder belasting en er is niemand die ze ter verantwoording roept. Dat gaan wij dus veranderen.

9. Zorgt een verhoging van het minimumloon voor grote prijsstijgingen?

Bedrijven kunnen de winsten verlagen. In plaats van het geld te geven aan aandeelhouders kunnen bedrijven met een loonsverhoging investeren in hun personeel.

Bedrijven kunnen loonsverhoging en bonussen voor de top beperken en hiermee de kosten opvangen.

Wat er overblijft aan extra kosten kan doorberekend worden in een prijsstijging. Deze blijft beperkt. In de praktijk bleven na het verhogen van het minimumloon de prijsstijgingen beperkt. Dit komt enerzijds doordat bedrijven kosten besparen en anderzijds verschillende opties hebben om de kosten op te vangen.

Bedrijven kunnen meer omzet draaien omdat mensen met lage inkomens meer te besteden hebben.

10. Wie gaat deze verhoging betalen?

Bedrijven die nu grote winsten maken moeten dit gaan betalen. Laat ze minder uitkeren aan aandeelhouders, de salarissen aan de top verlagen. De rijkdom is nu enorm oneerlijk verdeeld.

11. Minimumloon is toch alleen maar tijdelijk, mensen gaan vanzelf toch meer verdienen?

Het aantal mensen dat moet rondkomen van het minimumloon of daar net boven is de afgelopen jaren toegenomen. Sinds 2009 is het aantal mensen die minder dan 130 procent van het minimumloon verdienen gestegen met 200.000. Werkte in 2009 nog 17,5 procent van de werknemers onder de 130 procent van het minimumloon in 2017 was dit gestegen naar 20,3 procent. Het probleem lijkt met de tijd alleen maar toe te nemen dan af te nemen. Hiertegenover staat dat rijken er in Nederland steeds meer op vooruit zijn gegaan. De ongelijkheid is enorm toegenomen.

12. Wat gaat de verhoging de overheid kosten?

Nederland is rijk genoeg om dit te kunnen betalen. Na aftrek van de extra inkomsten uit belastingen kost de invoering 5,7 miljard. Vorig jaar was er een begrotingsoverschot van 11 miljard. Ook kan de regering de belastingen voor bedrijven (die afgelopen decennia alleen maar zijn verlaagt) verhogen. Nu betalen werknemers ruim 60 procent van het inkomen van de staat en bedrijven slechts 25 procent.

13. Maar gaat dit lukken?

‘Het lijkt altijd onmogelijk tot het is verwezenlijkt.’ zei Nelson Mandela. Vooraf wordt altijd gezegd dat het onmogelijk is. Dat zeiden ze tegen Nelson Mandela, dat zeiden ze tegen de mensen die opstonden voor algemeen kiesrecht, dat zeiden ze tegen de jongeren die opstonden voor een volwassen loon voor jongvolwassenen en dat zullen ze ongetwijfeld tegen ons zeggen. Maar wij zullen niet stoppen.

Op 14 april gaven Rotterdammers het startschot voor deze beweging. Vanaf nu roepen we mensen op om op steeds meer plekken in Nederland aan te sluiten bij onze beweging. We roepen mensen op om samen te komen en samen op te staan. Als mensen samen opstaan is alles mogelijk.

14. Hoe kan ik meedoen?

Meld je aan mee te doen met de campagne.

Like ons op Facebook.