Another question with graphic 2

Answer

Bedrijven krijgen veel vakertoegang tot het Parlement dan vertegenwoordigers van werknemers. Vooral grote bedrijven worden steeds vaker uitgenodigd voor hoorzittingen. Op de x-as: aantal keer verschenen in parlementaire hoorzittingenover de periode 1970-2017. Bron: Aizenberg en Hanegraaff (2020).

[citation]

Methode: Automatische en handmatige analyse van organisaties en grote bedrijven die hebben deelgenomen aan parlementaire hoorzittingenover de periode 1970-2017. Namen van grote bedrijven (minstens 250 werknemers) zijn ontleend aan het Handelsregister.


Uitkomsten: Grote bedrijven werden 664 keer gehoord, beroeps-en ledenorganisaties 264 keer, vakbonden 230 keer en werkgeversorganisaties 213 keer. Opvallend is dat de verschillen tot 2000 beperkt waren; daarna is er een sterke toename van het aantal grote bedrijven dat verschijnt in hoorzittingen. Als je kijkt hoe bedrijven hun belangen behartigen in Den Haag, dan laat het onderzoek een verschuiving zien van werkgeversorganisaties naar grote bedrijven. Werkgeversorganisaties moeten de gezamenlijke belangen van hun hele achterban proberen te vertegenwoordigen, maar grote bedrijven lijken er dus vaker voor te kiezen om buiten de werkgeversorganisaties om hun eigen belangen te behartigen.Op basis van ander onderzoek verwachten de auteurs dat de ongelijke vertegenwoordiging op ambtelijk niveau nog groter is dan op politiek niveau.


Bron: Ellis Aizenberg & Marcel Hanegraaff (2020) Is politics under increasing corporate sway? A longitudinal study on the drivers of corporate access, West European Politics, 43:1, 181-202.

[end_citation]