68% van de CDA-stemmers is vóór een verhoging van het wettelijk minimumloon naar 14 euro per uur

68% van de CDA-stemmers is vóór een verhoging van het wettelijk minimumloon naar 14 euro per uur, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Totta. 1 op de 3 overweegt zelfs op een andere partij te stemmen, als het CDA zich hier niet voor gaat inzetten. Eén van die CDA’ers Voor 14 is Math Knubben, CDA-fractievoorzitter in Valkenburg aan de Geul. Op initiatief van onder andere zijn partij nam zijn gemeenteraad een steunmotie vóór een verhoging van het wettelijk minimumloon naar 14 euro per uur aan. We vroegen Math wat hem drijft om achter Voor 14 te staan.

Zevenendertig jaar lang werkte Math in het maatschappelijk veld in Sittard en Geleen. Hij werkte uitsluitend met mensen en gezinnen die leven op of rond het minimumloon, of moeten rondkomen van een uitkering. “Ik heb daar veel armoede gezien,” vertelt hij. In de jaren ’70 werd Math, als jongste raadslid van Nederland, actief voor het CDA. Intussen is hij 76 jaar oud en werkt hij nog steeds voor de partij. Zijn motivatie om zo lang politiek actief te zijn is tevens een belangrijk uitgangspunt van het CDA: “We hebben het land te leen gekregen en we moeten er voor zorgen dat de generaties na ons het beter terug krijgen dan wat het was.”

Eén ding dat volgens Math absoluut beter moet voor de volgende generatie, is de groeiende economische ongelijkheid in ons land: “De rijken worden rijker en de armen worden armer. Dat verschil moet kleiner. En niet, zoals nu gebeurt, steeds groter.” De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten is van oudsher een belangrijke norm voor het CDA. Math's hele CDA fractie is ervan overtuigd dat dat nodig is voor een rechtvaardige en menswaardige samenleving.

“Ik schaam mij voor het feit dat wij moeten werken met voedselbanken en gratis kledingwinkels. Dat moet niet nodig zijn in een welvarend land als Nederland”

Hoe komt het dan dat dit soort lapmiddelen toch nodig zijn? Math weet het zeker: “Het huidig sociaal minimum is gewoon te laag. Daar kunnen mensen niet van rondkomen.” Het minimumloon, en de daaraan gekoppelde uitkeringen, moeten omhoog. Het moet een fatsoenlijke, leefbare basis worden. Hij ziet daaraan veel voordelen: “De zorgen van de betrokkenen zullen minder worden, men is niet meer zo afhankelijk van allerlei aanvullende voorzieningen en mensen zullen eerder bereid zijn te gaan werken.” Het huidige minimum uurloon van €9,70 is zo laag, dat het niet stimuleert om te gaan werken, vindt Math. “Op het moment dat het minimumloon hoger wordt, zal het aantrekkelijker worden om een baan te aanvaarden,” stelt hij. “Je ziet vaak gebeuren dat, zodra mensen vanuit de uitkering een baan aannemen voor een minimumloon, bepaalde toeslagen en subsidies komen te vervallen. Dat is natuurlijk geen prikkel om aan het werk te gaan.”

Zolang de landelijke politiek niet voor een structurele oplossing zorgt, zal Math op zich op lokaal niveau blijven inspannen voor betere kansen voor mensen met een minimum inkomen. “Vanuit de lokale gemeentes hebben wij ook een stem,” zegt hij. “Laten we die gebruiken!”

En dat deden ze. De motie Voor 14, die mede dankzij zijn fractie op 8 juni 2020 is aangenomen door de gemeenteraad van Valkenburg, roept het college op om bij de landelijke politiek in Den Haag aan te dringen op verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur. Math's fractie is de eerste CDA fractie die zich actief uitspreekt vóór een verhoging van het wettelijk minimumloon naar 14 euro per uur. Hiermee geven Math en zijn collega’s in Valkenburg een duidelijk signaal richting de Tweede Kamer en hun moederpartij in het kabinet: het minimumloon moet omhoog!

“Het huidig sociaal minimum is gewoon te laag. Daar kunnen mensen niet van rondkomen”

 

Font size