Sebastiaan van der Pal is ondernemer en actief voor D66 in Hengelo

Sebastiaan van der Pal is ondernemer en actief in de lokale politiek. Hij zit namens D66 in de gemeenteraad van Hengelo. Van passief toehoorder werd hij in 2018 fractievertegenwoordiger.

“Ik was niet van plan om de politiek in te gaan, maar vond het altijd wel interessant. Door ondernemers wordt veel geklaagd over de gemeente. Ik was benieuwd in hoeverre dat terecht was.”

 

Wat merk je als ondernemer en politicus van de kloof tussen arm en rijk in Hengelo?

“In mijn bubbel zie ik het niet zo, al weet ik natuurlijk dat er rijen bij de Voedselbank zijn, ook in Hengelo en dat er ruim 1.300 kinderen in armoede leven. Die hebben minder kansen. Dat is gewoon verschrikkelijk. Maar ik merk ook dat het moeilijk is om uit je comfortzone te breken en toe te geven dat de wereld groter is dan wat je ziet. Ik heb een spelletjeswinkel en als je moet overleven, geldzorgen hebt, als je niet weet of je genoeg overhoudt voor eten dan ga je niet met je kinderen een spelletje uitzoeken. Op Koningsdag is het anders, dan stroomt de binnenstad vol en dan hoor je wel dat mensen 16 euro voor een pak kaarten veel geld vinden.”

FNV wil dat het minimumloon naar 14 euro bruto per uur gaat. Wat vind je daarvan?

“Mijn eerste gedachte, als ondernemer, was: sympathie. Maar ook hoe ga je dat als ondernemer betalen? Ik heb er inmiddels veel over gelezen en ook de minicolleges gezien naar aanleiding van het boek Denkend aan 14 euro. De nuance is wel lastig te vinden uit alle informatie en meningen. Dus wat is feitelijk juist. De tegenstanders roepen dat maar 6% van de mensen het minimumloon verdient. Maar 1 miljoen mensen verdienen 110% van het minimumloon. Dat is een grote groep en die gaan er dan ook op vooruit. Ik vraag me wel af wat de invloed is op de toeslagen. En gaat de overheid de ondernemers compenseren omdat de loonkosten hoger worden?”

Wat voor een rol zie je hier voor het gemeentebestuur?

“Dat vind ik lastig, om die rol te benoemen. Verhoging van het minimumloon is een landelijke beslissing. Als je het minimumloon gaat verhogen zitten daar, wat mij betreft als ondernemer, wel kanttekeningen aan. De hoogte van het loon is niet de primaire reden voor loyaliteit van medewerkers. Maar het moet wel in verhouding staan tot wat iemand doet.”

Zie je verhogen van het minimumloon als een goede manier om de kloof tussen arm en rijk te verkleinen?

“Hoe groter de kloof tussen arm en rijk hoe meer onrust er ontstaat. Veel mensen vinden dat moeilijk  aan elkaar te koppelen en een lastige discussie. Maar kijk naar landen waar die kloof klein is, in die landen is meer rust. Het perfecte voorbeeld van waar de kloof voor veel onrust zorgt, is Amerika. Je kunt de kwaliteit van de overheid aflezen aan hoe ze met de zwakkeren in de samenleving omgaan, met de zieken, met mensen die moeite hebben om rond te komen. Het is complex, maar de kloof minder groot maken vind ik een goed idee. Als je geen zorgen meer hebt, bijvoorbeeld over je basisbehoeften dan stijgt je kwaliteit van leven. Je hebt ook tijd en lucht nodig om om je heen te kijken. Om na te denken wat je eigenlijk wil. Als je constant aan het overleven bent kan je dat niet.”

Daarom moet de koppeling tussen het minimumloon en uitkeringen ook blijven. Het is niet zo dat de meeste mensen die een uitkering hebben niet willen werken, ze kunnen soms niet of hebben soms wat meer hulp nodig.”

"Als je geen zorgen meer hebt over basisbehoeften zoals eten en de energierekening, dan stijgt je kwaliteit van leven. Je hebt ook tijd en lucht nodig om om je heen te kunnen kijken. Om na te denken wat je eigenlijk wilt. Als je constant aan het overleven bent, kan dat niet”

Moet de overheid wat doen aan de grote verschillen in inkomens?

“De beste verdienende CEO verdient op een dag net zoveel als iemand met een minimumloon in dezelfde organisatie in een jaar. Je kunt allemaal argumenten hebben waarom hij of zij meer moet verdienen, maar een factor 365?  Een factor 100 is dat niet voldoende? Dat is nog steeds een belachelijk bedrag dat je dan mee naar huist neemt. Ja, daar zou de overheid wel wat aan kunnen doen.”

Stel, je staat een dag in de schoenen van Rob Jetten (fractievoorzitter D66), wat zou je anders doen?

“Wat mij opvalt is dat D66 wordt gezien als elitaire partij, ook in de discussies op social media. Maar ik ben juist actief geworden voor D66 omdat ik geloof dat mensen soms een duwtje in de rug nodig hebben. Ik zou duidelijk maken dat we juist een partij zijn die het voor iedereen beter wil hebben. We zijn voor gelijke kansen, een aardig leven en levensgeluk. Daar gaat het om. En als verhoging van het minimumloon daaraan bijdraagt moet je kijken hoe je dat kunt realiseren. Daar wil ik me wel voor inzitten.

Je noemt levensgeluk, is dat voor jou belangrijker dan economische groei?  

“Ik word spuugziek van die hele discussie over economische groei. Die groei waar iedereen zo trots op is, heeft niet geholpen om de crisis op te lossen. We moeten minder inzetten op economische groei en dividenduitkeringen en meer kijken naar hoe we het levensgeluk van mensen, ook van mensen die het slecht hebben kunnen verhogen. Zolang we de kwaliteit van ons land blijven uitdrukken in economische groei, worden mensen niet gelukkiger. We meten onze welvaart op een verkeerde manier. Ook omdat je ziet dat juist de zwakkeren in onze samenleving niet van die economische groei profiteren. Elke tien jaar is er een crisis en dan is die hele groei weer verdampt. Ik denk dat het meer resistent maken van de samenleving meer oplevert.”

Hoe ziet een eerlijke verdeling van de rijkdom er volgens jou uit en vind je dat het in Nederland eerlijk is verdeeld?

“Ik vind het heel redelijk als het verschil tussen het hoogste en laagste salaris in een bedrijf maximaal factor 100 is. Je moet het concreet maken. Maar het gaat ook om waar we naar toe willen. Ik wil dat iedereen in Nederland een waardig bestaan heeft en waarschijnlijk helpt een verhoging van het minimumloon daarbij.”

Vind je dat jouw partij een standpunt moet innemen over de hoogte van het minimumloon?

“Dat vind ik lastig, ik kijk eerder naar het levensgeluk van mensen. Dat je kijkt hoe mensen die achterblijven ook profiteren van de welvaart in ons land. Als ik naar mijzelf als ondernemer kijk dan zijn we niet primair bezig met omzet, maar het licht moet wel branden. En ik hoef niet perse meer winst te draaien, ik kijk meer naar of we goed bezig zijn. Als je mensen inhuurt voor arbeid, dan vraag ik me af waarom dividend niet voor een deel wordt uitgekeerd aan personeel, maar wel aan aandeelhouders. Bekijk dat per jaar. Als het goed gaat in een jaar profiteert iedereen mee.”

Hoe doe je dat in je eigen onderneming?

“Mijn spellenzaak De Dondersteen bevindt zich nog in een opbouwende fase. We zijn in 2010 gestart en al snel iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst genomen. Het was bedoeld als opstap naar een andere baan, maar ik heb aangegeven dat als ze zelf werk creëert ze kon blijven. Ze werkt nog steeds bij mij. Inmiddels heb ik acht mensen in dienst en iedereen is even waardevol. En als ik een ton per jaar zou overhouden, zover ben ik nog lang niet hoor, dan vind ik het logisch dat zij er ook in delen. Het feit dat ik hier ben gekomen is ook dankzij hen. Ik weet dat niet iedere ondernemer er zo over denkt … heel jammer. We zijn een team, iedereen is verantwoordelijk , als zij hun best niet doen dan loopt de zaak ook niet goed.”

Hoe kijk jij, als kleine ondernemer aan tegen een verhoging van het minimumloon?

"Als ik puur kijk naar mijn situatie dan zouden de loonkosten enorm omhoog gaan. Mijn eerste gedachte is: geen goed idee. Mijn medewerkers kunnen rondkomen, binnen mijn muren is geen discussie over salaris. Maar als je breder gaat kijken dan is een hoger minimumloon misschien wel nodig. Maar hoe je dat als kleine ondernemer moet betalen, dat weet ik dat niet. Het is makkelijk om te zeggen dat ik voor of tegen ben en daar dan de feiten bij zoeken. Maar dat wil ik niet. Mijn belangrijkste vraag is: zorgt een hoger minimumloon voor meer levensgeluk? En als ik kijk naar alles wat ik daarover heb gelezen en gehoord dan lijkt het daar wel op.”

Font size