Verhoging van het minimumloon slecht voor de economie? Onzin!

Koop het boek

In ‘Denkend aan 14 euro’ laten verschillende schrijvers hun licht schijnen over de hoogte van het minimumloon en de lage lonen industrie in Nederland.

Hieronder kijk je het Denkend aan 14 euro debat in Pakhuis de Zwijger:

Verhoging van het minimumloon zou slecht zijn voor de economie, de export en de werkeloosheid. “Onzin,” zegt politiek econoom Robin Fransman, een van de auteurs van het boek.

“Als de lonen te laag zijn, kunnen we niks kopen: daarin zit de crux. Sommige andere landen begrijpen dat beter dan wij. In Groot Brittannië bijvoorbeeld, is het minimumloon in vijf jaar tijd met vijftig procent verhoogd. Baanverlies? Geen sprake van: de werkeloosheid is niet groter geworden. Of kijk naar Zwitserland en Denemarken: de minimumlonen liggen daar veel hoger dan in Nederland, maar de werkeloosheid is er laag. In Nederland zou dat op precies dezelfde manier werken. Er is namelijk meer dan genoeg ruimte om het minimumloon te verhogen.”

Verhoging van het minimumloon slecht voor de economie? "Onzin," zegt politiek econoom Robin Fransman.

Vakbondsvrouw Linda Vermeulen betoogt in haar bijdrage dat Nederlanders lage salarissen voor lief nemen.

“In Nederland is loonmatiging een net zo vanzelfsprekend onderdeel van de cultuur als tulpen dat zijn. Is het niet eens hoog tijd om deze vanzelfsprekendheid kritisch onder de loep te nemen? Zeker nu, in tijden van Corona, voor iedereen zichtbaar wordt hoe kwetsbaar mensen zijn als gevolg van hun lage salarissen?”

Nederlanders nemen lage salarissen voor lief. Hoog tijd om dat eens kritisch onder de loep te nemen, betoogt vakbondsvrouw Linda Vermeulen.

Scroll naar onderen voor de twee video’s waarin Robin Fransman en Linda Vermeulen uitgebreid hun verhaal toelichten.

Verder in het boek bijdragen van o.a. Mitchell Esajas (oprichter The Black Archives), Margrite Kalverboer (kinderombudsman) en Wiemer Salverda (emeritus hoogleraar Arbeidsmarkt en Ongelijkheid UvA).

img_denkend-aan-14-euro.jpg

Font size

Robin Fransman over de positieve effecten van verhoging minimumloon:

Linda Vermeulen over lage salarissen: