Gaat een verhoging ten koste van banen?

Answer

Overal waar mensen strijden voor een hoger minimumloon of het invoeren ervan, roepen allerlei politici en economen dit. Met economische modellen voorspellen zij dat honderdduizenden banen gaan verdwijnen. In werkelijkheid blijkt een hoger minimumloon geen of nauwelijks banen te kosten! Dit laten onderzoeken in de Verenigde Staten, Duitsland en Groot-Brittannië zien.

Ook toen in Nederland het jeugdminimumloon omhoog ging dankzij jongeren die wakker werden en opstonden, waarschuwden politici en economen voor verlies van banen. Achteraf blijkt dat juist meer jongeren zijn gaan werken.

Wat een hoger minimumloon wél doet, is zorgen voor werk met fatsoenlijke beloning.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.