Gemeenten Voor 14

Wat is er aan de hand?

De huidige crisis is een gezondheidscrisis, maar ook een sociale crisis. Gemeenten realiseren zich dat beter dan wie ook. Honderdduizenden zzp’ers hebben al om financiële steun moeten vragen. Het aantal bijstandsaanvragen is verdrievoudigd. En dit is nog maar het begin.

De crisis creëert niet alleen nieuwe problemen. Bestaande problemen worden ernstiger. Mensen met een inkomen rond minimumloon hebben nauwelijks een buffer op kunnen bouwen (vgl Nibudonderzoek). Kassamedewerkers, vakkenvullers, thuiszorgers, vuilnismannen, postbezorgers, schoonmakers, buschauffeurs en andere werknemers proberen het hoofd boven water te houden. Dat geldt ook voor gezinnen met kinderen die in armoede opgroeien, voor ouderen met weinig aanvullend pensioen en voor mensen die in de schulden zitten. Ondertussen zijn er mensen die zich in de steek gelaten voelen door de overheid, die meer bezig lijkt met het redden van multinationals dan met het aanpakken van de ongelijkheid.

Hoe gemeenten hierin een rol kunnen spelen

Gemeenten hebben een sociale zorgplicht voor hun inwoners. Ze proberen daar invulling aan te geven met de middelen die ze hebben, zoals armoedebeleid en schuldhulpverlening. En met nieuwe middelen, zoals de inkomensondersteuning voor zzp’ers, een megaklus waar gemeenten de schouders onder hebben gezet.

14 euro minimumloon vergroot de weerbaarheid van de stadsbewoners - Voor 14

Gemeenten kunnen veel urgente problemen verlichten, maar ze hebben niet de instrumenten om de achterliggende structurele problemen aan te pakken. Soms voelt het als dweilen met de kraan open. Daar komt nog bij dat gemeenten simpelweg het geld niet hebben om echt iets aan armoede en ongelijkheid te doen. De afgelopen jaren zijn de gemeentelijke budgetten steeds meer onder druk komen te staan. Nu komt daar de crisis bij, die nieuwe verantwoordelijkheden bij de gemeente neerlegt terwijl inkomsten uit belastingen en andere bronnen opdrogen.

Ons voorstel

Een verhoging van het minimumloon naar 14 euro (en de daaraan gekoppelde uitkeringen) kan een bijdrage leveren aan het lokale herstel. Het vergroot de weerbaarheid van de stadsbewoners. Het vergroot ook het draagvlak van de overheid en het gevoel dat die er voor iedereen is, niet alleen voor de grote bedrijven. Voor het herstel van de lokale economie maakt het een groot verschil als mensen straks iets meer bestedingsruimte hebben.

En laten we niet vergeten, het wordt onderhand tijd dat we het minimumloon verhogen. De economie heeft decennia lang groei laten zien, maar meer dan twee miljoen mensen bleven achter. Iemand met minimumloon kan hier nu 20% minder van betalen dan 40 jaar geleden. Ons minimumloon is veel lager dan de Europese norm van 60% van het mediane inkomen.

Op steeds meer plaatsen in Nederland staan mensen op voor een verhoging van het minimumloon naar 14 euro. Als ergens duidelijk wordt waarom dat hard nodig is, dan is het op lokaal niveau. Gemeenten zouden daarom deze beweging moeten steunen.

Meedoen

Jij kunt nu ook in jouw gemeente het verschil maken! Voor de zomer zetten we de lokale politiek onder druk. Dat doen we door zoveel mogelijk handtekeningen op te halen, en die aan te bieden bij de gemeenteraad. Start vandaag nog een petitie in je eigen gemeente via deze link, en we zorgen er samen voor dat ook jouw gemeente zich uitspreekt Voor 14. 

Font size