Grote bedrijven krijgen vaker toegang tot Parlement en regering

Answer

Allerlei groepen lobbyenominvloed uit te oefenen op de overheid. Maar wie krijgt er het makkelijkste toegang tot de politiek? Ellis Aizenberg en Marcel Hanegraaff hebben onderzocht wie toegang krijgen tot het Parlement: ze analyseerden wie aan het woord komt inparlementairehoorzittingen. De resultaten zijn opvallend. Vanaf ongeveer 2000 zie je een sterke groei van het aantal grote bedrijven dat deelneemt aan hoorzittingen. Hun kant van het verhaal wordt veel vaker gehoord dan bijvoorbeeld de kant van werknemers. Nu zou je kunnen zeggen: die bedrijven zitten daar niet altijd voor hun plezier, soms worden ze gewoon op het matje geroepen. Om een completer beeld te krijgen, hebben we ook gekeken hoe vaak grote bedrijven en andere organisaties een gesprek achter gesloten deuren hebben met een minister of staatssecretaris. Ook hier zie je dat grote bedrijven vaker toegang krijgen tot de politiek.