Kamerleden vertegenwoordigen vooral de mening van rijke kiezers

Answer

De leden van de Tweede Kamer zijn volksvertegenwoordigers. Toch vormen zegeen afspiegeling van de kiezersdie ze vertegenwoordigen. Hetzijn vaakwat ouderewitte mannendie naarhetHBO of de universiteitzijn geweest.*
Soms wordt gezegd: dat geeft niet, zo lang Kamerleden maar een afspiegeling vormen van de opvattingenvan de kiezers. Maar ook dat is niet het geval. Wouter Schakel en Armen Hakhverdian hebben de opvattingen van Kamerleden vergeleken met de opvattingen van kiezers. Als het om sociaal-economische onderwerpen gaat, zijn Kamerleden gemiddeld rechtser dan de kiezers. Zo zijn ze minder grotevoorstandersvan het verkleinen van de inkomensverschillen.

[citation]

* Zie bijvoorbeeld Mark Bovens en Anchrit Wille, Diplomademocratie: Over de spanning tussen meritocratie en democratie. Uitgeverij Bert Bakker, 2011.

[end_citation]