Naar de rijkste mensen wordt vaker geluisterd

Answer

Tenslotte, hoe zit het met de besluiten die de overheid neemt? Doet de overheid datgene wat de kiezers willen? Wouter Schakel heeft daar een analyse van gemaakt. Daaruit blijktdat de politiekvooral rekening houdtmet de opvattingenvan de mensen met de hoogste inkomens. Als zij iets willen, dan is de kans groot dat het ook gebeurt. Dit geldt niet of nauwelijks voor mensen met lage inkomens. Wanneer lagere inkomensgroepen iets willen, verandert er eigenlijk niets, behalve wanneer zij het toevallig eens zijn met hogere inkomensgroepen.Deze analyseslaten zien dat de politiek vooral luistert naar multinationals en de rijkste tien procent. Zoals onderzoekers het formuleren in het boek Denkend aan 14 euro: als het om politieke gelijkheid gaat, schiet onze democratie schromelijk tekort. *

[citation]

* Wouter Schakel, Brian Burgoon en Armen Hakhverdian, Democratie of plutocratie? Rijken krijgen eerder hun zin in de politiek. In: Saskia Boumans (red.), Denkend aan 14 euro: Over het minimumloon en de lagelonenindustrie. Uitgeverij van Gennep, 2020.

[end_citation]