Partij van de Arbeid

Toen het minimumloon in 1968 als wet werd ingevoerd, knokte de PvdA voor een koppeling met het gemiddelde loon. Zo zouden minimumloners niet achterblijven. Toen minister Roolvink dat weigerde omwille van werkgelegenheid zei toenmalig PvdA-Kamerlid van Lier: 'Vrees voor werkloosheid wordt door conservatieven altijd gebruikt om sociale verbeteringen tegen te houden.'

De PvdA kreeg twee jaar later haar zin: het wettelijk minimumloon werd gekoppeld. Het zou vanaf dat moment meestijgen met de gemiddelde stijging van de lonen. Een minimumloon zou zo 60 procent van het gemiddelde loon moeten blijven. Nu - 50 jaar later - is dat teruggebracht naar minder dan 45 procent!

Huidig PvdA-lid van de Tweede Kamer deed op 1 mei een 'shout-out' naar alle 'harde werkers die ook nu ons land draaiende houden.' Hij vond dat behalve meer waardering, zij ook een verhoging van het minimumloon verdienen. 

Op de website van de PvdA valt te lezen: 'Met het hogere minimumuurloon van 10,36 euro gaan afwassers, callcentermedewerkers, schoonmakers, winkelpersoneel en vele anderen er al snel meer dan 10% op vooruit.' 

Om weer op 60 procent van het gemiddelde uit te komen, moet het minimumloon naar 14 euro per uur. Wat vinden PvdA'ers daar van?