Partij voor de Vrijheid

De PVV is een racistische verdeel- en heerspartij. Zij zorgen ervoor dat wij niet gezamenlijk op kunnen staan voor het bevechten van vooruitgang voor ons allemaal.