Question with graphic 4

Answer

Grote bedrijven en werkgeversorganisaties hebben veel vaker een gesprek achter gesloten deuren met een minister of staatssecretaris dan vertegenwoordigers van werknemers. Op de x-as: aantal gesprekken met bewindspersonen. Bron: Rijksoverheid.

[citation]

Methode: Er is een analyse gemaakt hoe vaak organisaties een gesprek achter gesloten deuren hebben gehad met een minister of staatssecretaris. Voor het selecteren van organisaties is aangesloten bij de organisaties die vertegenwoordigd zijn in de STAR (vakbonden en werkgeversorganisaties) en bedrijven met een vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van VNO-NCW. Als meerdere organisaties uit een categorie aan een gesprek hebben meegedaan, dan is dit gesprek één keer meegeteld. Aanvullend zijn de cv’s van bewindspersonen geanalyseerd. Zowel de agenda’s als de cv’s zijn ontleend aan Rijksoverheid.nl(stand van zaken half september 2020).De analyse beperkt zich tot gegevens beschikbaar op de resultatenpagina.


Uitkomsten: Grote bedrijven (zoals de banken, KLM, Ahold Delhaize, en Shell) en werkgeversorganisaties hebben veel vaker een gesprek achter gesloten deuren met een minister of staatssecretaris dan vakbonden. Dit weerspiegelt de achtergrond van de huidige bewindspersonen: drie hebben een functie bij Shell gehad; een bij Unilever, een bij ABN Amro en een bij werkgeversorganisatie VNO-NCW.


Bron: Rijksoverheid, analyse FNV.

[end_citation]