Voor 14 is mogelijk. Hier is waarom

1. Omdat het er tijd voor is.

De pandemie laat zien welke werkenden cruciaal zijn. Ook wordt duidelijk dat precies
deze mensen vaak werken voor een loon waarvan zij niet goed kunnen rondkomen. Dat komt onder andere doordat het Nederlandse minimumloon al jaren achterloopt op de koopkracht. Er is dus een inhaalslag te maken. Daarom is NU hét moment om als land te kiezen voor een hoger minimumloon van €14 waarvan iedereen, ongeacht afkomst, leeftijd of geslacht, fatsoenlijk kan leven.

2. Omdat meer dan twee miljoen werkenden erop vooruit gaan.

De groep werkende armen wordt steeds groter. Een minimumloon van €14 maakt het mogelijk om uit die armoede te raken zodat mensen kunnen leven in plaats van overleven. Daarnaast gaat óók iedereen die een uitkering ontvangt er op vooruit, omdat de hoogte van de uitkeringen gekoppeld is aan de hoogte van het minimumloon.

3. Omdat €14 niet uit de lucht komt vallen.

Toen het minimumloon werd ingevoerd, was de afspraak dat het 60% moest zijn van het gemiddelde loon. Op die manier was gewaarborgd dat het minimumloon ook een leefbaar loon zou zijn. Die koppeling is echter eind jaren ‘70 losgelaten. Daardoor is het huidige minimumloon nog maar 40% van het gemiddelde loon. Een heel stuk minder dus. Als je het terugbrengt naar de 60% die aanvankelijk is afgesproken, kom je uit op een bedrag van €14 in 2022.

4. Omdat we het kunnen betalen.

Nederland is een rijk land. Die rijkdom gaat echter voor een steeds groter deel naar een steeds kleinere groep mensen. Een minimumloon van €14 is gemakkelijk te bekostigen wanneer deze rijkdom eerlijker verdeeld wordt over iedereen, in plaats van met name de rijkste 1% te laten profiteren. Toeslagen zoals huur- en zorgtoeslag kunnen gewoon blijven bestaan. Als het minimumloon omhoog gaat naar €14, gaat de grens waarop je geen recht meer hebt op toeslagen, ook omhoog.

5. Omdat we er economisch niet op achteruit gaan.

Er zijn steeds meer onderzoeken die uitwijzen dat een hoger minimumloon niet ten koste gaat van het aantal banen. Daarnaast krijgen mensen meer te besteden, wat betekent dat bijvoorbeeld winkeliers en andere ondernemers voordeel zullen ondervinden van een verhoogd minimumloon.

Wil je meer lezen? Kijk dan hier ›

 

Font size