Waarom een verhoging naar 14 euro?

Answer

Omdat we niet langer accepteren dat twee miljoen mensen in Nederland vastzitten, niet vrij kunnen leven omdat zij geen fatsoenlijk inkomen hebben. Wij willen een eerlijke verdeling van de welvaart. Een minimumloon van 14 euro is hiervoor het begin.

Maar waarom 14 euro? Wij sluiten ons aan bij een richtlijn van de ETUC (een koepelorganisatie van vakbonden op Europees niveau) en het Europees Parlement, die zegt dat het minimumloon van een land gelijk moet zijn aan tenminste 60% van het mediane inkomen van dat land. In Nederland komt dat neer op 14 euro per uur per 1 januari 2022. Ook willen we dat na de verhoging die 60% gehandhaafd blijft. Zo zorgen we dat het minimumloon beter meegroeit met het doorsnee inkomen in Nederland én voorkomen we dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt. 

Toen het wettelijk minimumloon werd ingevoerd in Nederland in 1969, was dit 65% van het gemiddelde loon. In 2015 was het afgezakt naar minder dan 45%! Het is tijd voor een inhaalslag. Daar is een minimumloon van 14 euro voor nodig. Mensen met een minimumloon, AOW of uitkering hebben recht op een fatsoenlijk leven. 

 

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.