Waarom een verhoging naar 14 euro?

Answer

Omdat we niet langer accepteren dat twee miljoen mensen in Nederland vastzitten, niet vrij kunnen leven omdat zij geen fatsoenlijk inkomen hebben. Wij willen een eerlijke verdeling van de welvaart. Een minimumloon van 14 euro is hiervoor het begin. Met 14 euro per uur voldoet ons minimumloon aan Europese richtlijnen.

Wat mensen van hun minimumloon kunnen betalen, is sinds eind jaren 70 met 20 procent gedaald! Het is tijd voor een inhaalslag. Daar is een minimumloon van 14 euro voor nodig. Mensen met een minimumloon, AOW of uitkering hebben recht op een fatsoenlijk leven. 

 

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.