Wie gaat deze verhoging betalen?

Answer

Bedrijven die nu grote winsten maken moeten dit gaan betalen. Laat ze minder uitkeren aan aandeelhouders, de salarissen aan de top verlagen. De rijkdom is nu enorm oneerlijk verdeeld.

Een verhoging van het minimumloon naar €14,- is voor werknemers met een werkweek van 38 uur per week een stijging van naar verwachting 33.5%. Op basis van het CPB rapport Effecten verhogen minimumloon en kansrijk minimumloonbeleid stijgen de uitgaven van de Nederlandse overheid hierdoor met 20.77 miljard.

50% van deze extra uitgaven komt echter weer terug doordat over de hogere inkomsten extra belasting wordt betaald. Hierdoor kost deze verhoging de Nederlandse overheid netto circa 10.39 miljard.  

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.